HOTLINE +421 911 908 259

Máte záujem o spoluprácu, záujem stať sa naším obchodným partnerom ?
Neváhajte a napíšte na info@rybarikcentrum.sk.

Do správy uveďte svoje údaje - Názov firmy, adresu, mesto, PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH (ak ste platcom DPH), telefonický kontakt.
Na základe Vášho mailu, Vás budeme obratom kontaktovať.


Petrov Zdar !